woman-690036_640

Zatrudnianie małoletnich pracowników

Podjęcie pracy w okresie  wakacji to dla wielu młodych ludzi okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego, a także zarobienia swoich własnych pieniędzy. Prawo nie zabrania zatrudniania małoletnich pracowników, jednak w celu ochrony życia i zdrowia dziecka nakłada na pracodawcę szereg obostrzeń.

 

woman-690036_640

Warunki zatrudniania pracowników małoletnich zostały uregulowane w dziale dziewiątym Kodeksu pracy.

Kim jest  pracownik małoletni?

Mówiąc  o pracownikach małoletnich, kodeks pracy wskazuje dokładny przedział wiekowy świadczący o niepełnoletności pracownika. W myśl art. 190 kodeku pracy pracownikiem małoletnim  jest osoba, które ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. W tym miejscu należy szczególnie podkreślić , iż prawo zabrania  zatrudniania  osób, które nie ukończyły 16 roku życia. Pracodawcy grozi za to kara grzywny od 1 do 30 tysięcy zł. Od tej zasady są jednak wyjątki, dotyczą one pracy dla firm, które prowadzą działalność kulturalną, sportową, reklamową.

Warunki zatrudnienia małoletnich pracowników

Zatrudnianie małoletnich odbywa się przede wszystkim w celu tzw. przygotowania zawodowego przybierającego formę nauki zawodu albo przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Przepisy kodeksu pracy dają pracodawcy możliwość zatrudnienia takiego pracownika w celach zarobkowych na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu prac lekkich. Ustawodawca w żaden jednak sposób nie definiuje kryteriów „lekkości pracy”, stawia jedynie warunek, aby tego rodzaju praca w żaden sposób nie powodowała zagrożenia dla życia i zdrowia psychofizycznego dziecka. Nie wolno na przykład zlecać małoletniemu pracownikowi produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych czy alkoholowych. Wykluczone są także prace wymuszone przez rytm działania maszyn i wynagradzane zależnie od osiąganych rezultatów.

Ponadto musi on mieć ukończone gimnazjum i posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

Pracownik małoletni może pracować w wymiarze 7 godzin dziennie i 35 w tygodniu, z wykluczeniem pracy nocnej między godz. 22 a 6. Limitów tych nie można zwiększać o godziny nadliczbowe, nawet za dodatkowym wynagrodzeniem.

Przeczytaj też:  Podatek leśny - co warto wiedzieć na jego temat?

Umowy cywilnoprawne z małoletnim, który ma ukończone 16 lat

Małoletni pracownicy mogą również zostać zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenia bądź umowy o dzieło. Zawarcie takiej umowy oznacza mniej formalności i obowiązków dla pracodawcy, gdyż w tym przypadku nie ograniczają go przepisy  kodeksu pracy, z drugiej jednak strony jest ono mniej korzystne dla osoby zatrudnionej .

 

Autor: Maria Staręga

Podziel się artykułem: