12paź/15
zasad bhp

Nieprzestrzeganie zasad BHP w pracy przez pracownika

W każdym miejscu pracy jesteśmy zobowiązani zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednak najczęściej sprowadza się to do powierzchownego przeczytania formularzy i podpisania w odpowiednim miejscu. Warto jednak wiedzieć, jakie mamy obowiązki jako pracownicy odnośnie zasad BHP i jakie konsekwencje wiążą się ze złamaniem tych zasad.

Continue reading

10paź/15
szkodę

Kto odpowiada za szkodę wyrządzoną w sklepie przez klienta?

Z pewnością nie raz zetknęliśmy się z przypadkiem, kiedy ktoś w sklepie zepchnął słoik z półki na ziemię, upuścił butelkę czy rozsypał mąkę. W małym, osiedlowych sklepikach w takich przypadkach najczęściej możemy usłyszeć „musi teraz Pan/i za to zapłacić”. W supermarketach najczęściej nie wymagają od nas, abyśmy pokryli koszty wyrządzonej szkody, a spowodowane jest to polityką dużych sklepów, które chcą, aby klient do nich powrócił, a wyrządzona szkoda wliczona jest w tzw. ryzyko biznesowe.  Ale jak to jest naprawdę – kto odpowiada za szkodę wyrządzoną w sklepie?

Continue reading

09paź/15
obowiązki skazanych

Prawa i obowiązki skazanych w zakładzie karnym

Do zakładu karnego można trafić za wiele przestępstw, a długość odbywania kary wahać się może 1 miesiąca (to najniższy wymiar kary pozbawienia wolności w Polsce) do 15 lat, 25 lat pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności. Zatem skazany za najcięższe przestępstwa może całe swoje życie spędzić w zakładzie karnym, a z tym wiążą się nie tylko przysługujące mu prawa, ale także obowiązki.

Continue reading

07paź/15
prawo reklamy

Prawo reklamy

Reklamy spotykamy na każdym kroku. Widzimy je w środkach komunikacji miejskiej, na budynkach, billboardach, w codziennych gazetach, na terenie centrów handlowych. Każdego dnia stykamy się z nimi podczas przeglądania internetu – portali społecznościowych, serwisów informacyjnych. Musieliśmy przyzwyczaić się do tego, że reklamodawcy „atakują” potencjalnych klientów na każdym kroku. Czy jednak zdajemy sobie sprawę, czym jest reklama. Jaka jest jej definicja? I czy wiemy o tym, jakie produkty możemy reklamować. Dzisiejszy artykuł to niezbędna wiedza, „w pigułce”, która pozwoli lepiej zrozumieć prawo reklamy.

Continue reading