21Mar/16
auto-383897_640

Odpowiedzialność sprawców wypadków drogowych

Wypadki drogowe to niestety smutna codzienność na polskich drogach. Codziennie mamy do czynienia za stłuczkami, kolizjami i zderzeniami. Następstwem takich zdarzeń może być konieczność naprawy bądź wymiany samochodu, a także – różnego rodzaju uszkodzenia ciała i uszczerbek na zdrowiu, a w sytuacji krytycznej nawet śmierć osoby poszkodowanej. W pewnym stopniu rekompensatą za ból i cierpienie doznane w wypadku może być odszkodowanie uzyskane po wypadku.

Continue reading

02Mar/16
startup-593328_640

Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W procesie funkcjonowania każdej spółki kluczowa jest właściwa organizacja i podział obowiązków między poszczególnymi organami spółki. Z uwagi na fakt, że spółka z o.o. jest wyposażona w osobowość prawną i działa przez swoje organy, jej działanie i sposób podejmowania decyzji bywają w praktyce skomplikowane. Analizując sposób funkcjonowania spółki, należy przede wszystkim uwzględniać przepisy Kodeksu spółek handlowych normujące zasady podejmowania decyzji w spółce, ale znaczenie mogą też mieć postanowienia fakultatywne znajdujące się w umowie spółki.

Continue reading

24Lut/16
zakładanie spółki z o.o.

Zakładanie spółki z o.o. krok po kroku

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najpopularniejszą formę spółki handlowej w Polsce. Może być powołana w jakimkolwiek celu prawnie dozwolonym. Po zarejestrowaniu jest wyposażona w osobowość prawną i posiada własny majątek, co powoduje, że stanowi odrębny byt prawny od tworzących ją wspólników.

Continue reading

17Lut/16
buildings-984195_1280

Przedawnienie roszczeń w sprawach cywilnych

Przedawnienie ogranicza w czasie możliwość dochodzenia roszczenia. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciw komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Przedmiotem przedawnienia mogą być tylko cywilnoprawne roszczenia majątkowe, z wyłączeniem roszczenia o zniesienie współwłasności, a także roszczenia windykacyjnego i negatoryjnego dotyczących nieruchomości.

Continue reading