white-737190_640

Prawa i obowiązki rowerzystów

Jazda rowerem po mieście przyciąga coraz większe  rzesze zwolenników. Jedni traktują rower jako weekendową odskocznię od miejskiego zgiełku, dla innych stanowi on podstawowy środek transportu.

 

white-737190_640

Prawa i obowiązki rowerzystów

Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z przywilejów i wiążących się z nimi obowiązków spoczywających na rowerzystach uczestniczących w ruchu drogowym. Definicje, prawa i obowiązki rowerzystów reguluje Ustawa  Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku  oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r.Nr32,poz.262 ze zm.).

Rower według ustawy Prawo o ruchu drogowym

Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje rower jako pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięsni , bądź sinikiem elektrycznym pozwalającym osiągnąć prędkość do 25 km/h.

Powyższy zapis oznacza , iż  zarówno pojazdy wielośladowe, jak i rowery elektryczne mogą poruszać się po ścieżce rowerowej .Te ostatnie muszą   jednak zostać wyposażone w  automatyczne odcięcie zasilania  po osiągnięciu prędkości  25km/h.

Obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2002 r.

Rowerzysta musi być widoczny dla innych uczestników ruchu. W związku z tym każdy rower powinien  być  wyposażony w  światła:

-z przodu  – jedno światło barwy białej lub żółtej selektywnej,

-z tyłu – jedno światło odblaskowe barwy czerwonej oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające,

Ponadto:

-co najmniej jeden sprawnie działający hamulec,

-dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzenikliwym sygnale.

W rozporządzeniu stwierdza się także, że:

-światła pozycyjne oraz odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150m.

Rowerem mogą jeździć osoby, które nie ukończyły 18 lat. By jednak jeździć na rowerze po drogach publicznych, musza posiadać  kartę rowerową. Od osoby dorosłej przepisy nie wymagają legitymowania się takim dokumentem.

Przeczytaj też:  Ekipa budowlana nie wywiązała się z umowy? Sprawdź, co możesz zrobić!

Należy pamiętać, iż dziecko do lat 10 jest uznawane za pieszego i może się poruszać rowerem jedynie pod opieką osoby dorosłej. Osoba, która przewozi rowerem dziecko do lat 7 musi go wyposażyć w dodatkowe siodełko zapewniające bezpieczną jazdę.

 Jazda po ścieżce  rowerowej

Rowerzysta ma obowiązek poruszać się po specjalnym pasie ruch dla rowerów, bądź korzystać ze ścieżki rowerowej, jeżeli są  one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.

Dojeżdżając do przejścia dla pieszych należy zejść z roweru i przeprowadzić pojazd przez pasy. Za złamanie tej zasady grozi mandat od 100 do 300 zł. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obok przejścia dla pieszych  wyznaczony  jest pas dla rowerów.

Rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu na przejeździe rowerowym, kierowca samochodu dojeżdżając do przejazdu powinien zachować szczególna ostrożność i jeżeli  rowerzysta jest już na przejeździe, powinien ustąpić mu pierwszeństwa.

Rowerzysta jadący prosto  ma bezwzględne pierwszeństwo przed samochodem w przypadku, gdy kierowca samochodu skręca w prawo i przecina ścieżkę rowerowa .To samo dotyczy sytuacji gdy, samochód dojeżdża do drogi głównej ze znakiem ustąp pierwszeństwa przejazdu. Ma wówczas obowiązek przepuszczenia rowerzysty jadącego ścieżką rowerową. Jeżeli natomiast kierujący rowerem włącza się do ruchu, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa samochodom. Musi to zrobić także wtedy, gdy wjeżdża  z pobocza lub ze ścieżki rowerowej na ulicę.

Jazda po chodniku:

Jazda po chodniku jest zabroniona, poza trzema wyjątkami:

-jazda opiekuna z dzieckiem do lat 10.

-gdy  szerokość chodnika wzdłuż jezdni, po której autom wolno jeździć z prędkością 50 km /h wynosi co najmniej 2m , a brakuje wydzielonej drogi bądź pasa ruchu dla rowerzystów.

-panują złe warunki pogodowe (śnieg , gęsta mgła). W takim przypadku jest on zobowiązany  poruszać się wolno z zachowaniem szczególnej  ostrożności i ustępować miejsca pieszym. Należy pamiętać, iż za nieuprawnioną jazdę po chodniku grozi mandat do 50zł.

Przeczytaj też:  Urlopy rodzicielskie - nadchodzą zmiany

Jazda po drodze:

Według przepisów rowerzyści poruszający się po jedni zobowiązani są trzymać się jej prawej strony. Wyjątek stanowi sytuacja ,gdy  rowerzysta wjeżdża na skrzyżowanie pasem , który umożliwia opuszczenie skrzyżowania w  więcej niż jednym kierunku. Wówczas dozwolona jest jazda środkiem pasa.

Przepisy  nie zabraniają rowerzyście jazdy po jezdni obok drugiego uczestnika ruch, pod warunkiem jednak , że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu  drogowego.

 

Autor: Maria Staręga

Podziel się artykułem: