clothing-store-984396_640

Jak nie dać się oszukać podczas zakupów przed świętami Bożego Narodzenia?

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to czas, podczas którego częściej niż zwykle robimy zakupy. Wybieramy gwiazdkowe prezenty i gromadzimy rzeczy potrzebne do przygotowania świąt.

escalator-283448_640

Musimy jednak pamiętać, aby w gorączce gwiazdkowych zakupów nie dać się ponieść emocjom. Sprzedawcy oferują w tym czasie przeróżne okazje i upusty, które niestety nie zawsze okazują się po przemyśleniu atrakcyjne. Jak zatem nie dać się oszukać i skorzystać z gwiazdkowych ofert w sposób, który niepotrzebnie nie obciąży zbyt mocno naszego portfela – odpowiada Radosz Pawlikowski z kancelarii Reaktia we Wrocławiu.

Jak kupować w Internecie?

Badania pokazują, że każdego roku coraz większa liczba Polaków wybiera Internet w celu dokonania świątecznych zakupów. Dzięki temu możemy kupić prezenty bez wychodzenia z domu, stania w kolejkach i przemierzania kolejnych kilometrów po centrach handlowych. Warto jednak pamiętać, żeby przed dokonaniem zakupu sprawdzić podstawowe informacje o sklepie – jakie są opinie klientów, czy na stronie znajduje się regulamin i jakie są jego zapisy, jaka jest polityka sklepu w sprawie zwrotu towarów i czy koszty wysyłki nie są nienaturalnie wysokie. Na portalach aukcyjnych istnieje możliwość skorzystania z systemu ochrony kupujących, który jest dodatkowym zabezpieczeniem dla klientów.

Jeśli chcemy kupić przedmiot o dużej wartości, warto też sprawdzić opcje kontaktu ze sprzedawcą. Jeśli podany jest wyłącznie prywatny adres e-mail bądź na stronie jest tylko formularz kontaktowy, bez adresu siedziby i numeru telefonu, to należy się zastanowić, czy w razie niedostarczenia towaru albo dostawy towaru wadliwego, będziemy mieć szansę na wymianę lub zwrot towaru.

stairs-906719_640

Niestety dość częstym zabiegiem, stosowanym przez sprzedawców na portalach aukcyjnych, jest umieszczanie w opisie zapisu „Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego” i następnie powoływanie się na ten zapis, kiedy wysyłają przedmiot odbiegający wyglądem od zamieszczonego na zdjęciu. W związku z tym, może się okazać, że zamawiany przez nas towar nie istnieje, jest dużo gorszej jakości albo widocznie różni się od zamawianego.

Przeczytaj też:  Umowa o pracę - na co zwrócić uwagę? Cz. 1

25 grudnia 2014 roku weszła w życie nowelizacja przepisów prawa konsumenckiego. Dzięki tym zmianom, każdy klient (konsument), który robi zakupy za pośrednictwem Internetu, może zrezygnować z zakupu i odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty sprzedaży. Nie musi przy tym podawać żadnego powodu swojej decyzji – tłumaczy Pawlikowski.

Jak robić bezpieczne zakupy w sklepach stacjonarnych?

clothing-store-984396_640

Bardzo częstą sytuacją, której świadkiem bądź bohaterem był kiedyś każdy z nas, jest moment podejścia do kasy, w którym okazuje się, że cena, która znajduje się na opakowaniu produktu (bądź na półce sklepowej) jest zupełnie inna niż ta, którą podaje kasjer. Jaką cenę powinien zatem zapłacić klient?

Aby poznać odpowiedź na to pytanie, trzeba zapoznać się z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także kodeksu cywilnego. Jak czytamy w art. 2 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, sprzedawca jest obowiązany podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz jego cenę jednostkową (cenę za jednostkę miary), chyba że wyrażają się one tą samą kwotą. W opisanym przykładzie sprzedawca spełnił więc warunek podany w cytowanym przepisie – cena towaru widniała bowiem nad produktem wystawionymi na sprzedaż, a także była naklejona na każdym pudełku. Cena „w systemie”, którą podał kasjer, była jednak inna, o czym sprzedawca nie informował swoich klientów.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że wystawienie towaru wraz z oznaczoną ceną w sklepie należy poczytywać za ofertę, zgodnie z art. 66 kodeksu cywilnego. Zgodnie zaś z art. 70 kodeksu cywilnego, umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane – w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy.

Co oznaczają w praktyce dwa przytoczone powyżej przepisy? Otóż sprzedawca wystosował ofertę sprzedaży po cenie naklejonej na pudełkach towaru do nieoznaczonego grona klientów. Kupujący, który podchodzi z towarem do kasy, wyraża tym samym chęć ich zakupu. W tym właśnie momencie, zgodnie z art. 70 k.c., zostaje zawarta umowa sprzedaży towaru po cenie na nich naklejonej pomiędzy sprzedawcą a kupującym.

Przeczytaj też:  Kontrola skarbowa - jakie są prawa i obowiązki kontrolowanego?

Podsumowując – fakt istnienia innej ceny „w systemie”, „w wykazie” czy w głowie sprzedawcy nie ma żadnego znaczenia dla zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Umowa ta została już przecież zawarta, zaś zapłata ceny oznaczonej na towarze przez kupującego spowoduje spełnienie świadczenia i wygaśnięcie zobowiązania.

shopping-791585_640

Jak zachować się w takiej sytuacji?

W teorii – nie powinno nas to interesować, ponieważ umowa została zawarta, a sprzedawca nie przyjmując od kupującego kwoty odpowiadającej cenie na pudełku, znajduje się w zwłoce. W praktyce – rzucenie pieniędzy na blat i próba odejścia z zakupionym towarem może skończyć się interwencją ochrony sklepu. W takim przypadku należy powołać się na art. 135 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym sprzedawca, który ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny. Wysokość grzywny może wynosić od 20 zł do nawet 5 000 zł. Nie obawiajmy się zatem telefonu na policję, której interwencja powinna rozwiązać problem z krnąbrnym sprzedawcą.

Nowelizacja prawa konsumenckiego od 25 grudnia 2014 roku

Warto pamiętać, że nowelizacja przepisów konsumenckich, która weszła w życie w 2014 roku, wprowadziła też nowe prawa ochrony kupujących i obowiązki sprzedawców.

Prawa konsumentów:

  1. Konsument w wypadku wykazania wady zakupionego produktu ma prawo zwrócić towar i zażądać zwrotu pieniędzy bądź obniżenia ceny, nie musi natomiast godzić się na naprawienie wady czy wymianę towaru.
  2. Okres domniemania wady, a więc okres szczególnej ochrony konsumenta wydłużył się z 6 miesięcy do 12 miesięcy od momentu wydania rzeczy. Jeśli w tym okresie ujawni się wada, zakłada się, że istniała ona również w momencie zakupu,
  3. Reklamacja złożona przez konsumenta musi zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
  4. Należy pamiętać, że w tradycyjnych sklepach, możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny zależy wyłącznie od woli sprzedawcy. By zadbać o swoje prawo do zwrotu, konsument powinien poprosić o udzielenie informacji na ten temat przed dokonaniem zakupu, a także żądać potwierdzenia stanowiska sprzedającego na piśmie.
  5. Warunki wykonane tytułem gwarancji, nie wykluczają uprawnień wynikających z rękojmi. Konsument może zażądać zatem wymiany, naprawy, odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny także wtedy, gdy towar został wymieniony lub naprawiony przy okazji wcześniejszej reklamacji złożonej do gwaranta.
Przeczytaj też:  Jak skutecznie złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości?

Obowiązki sprzedawców:

  1. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować zainteresowanego o wszystkich kosztach i warunkach związanych z kupnem produktu. Jeśli tego nie zrobi, czas konsumenta na odstąpienie od umowy wydłuży się do 12 miesięcy, natomiast koszt zwrotu towaru będzie leżał po stronie sprzedającego.
  2. Jeśli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o warunkach gwarancji, ta wydłuża się do dwóch lat .
  3. Przedsiębiorca musi spełnić swój obowiązek informacyjny na trwałym nośniku. Przy czym trwały nośnik to stanowi na przykład korespondencja e-mailowa.
  4. Okres odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi trwa 2 lata.
  5. Warunki przedstawione w reklamie, traktowane są na równi z tym, co sprzedawca deklaruje w oświadczeniu gwarancyjnym.

skorzystaj z pomocy(1)

Artykuł powstał dla portalu wroclaw.doba.pl.

Podziel się artykułem: