wypadek przy pracy odszkodowanie

Zwiększą się kwoty odszkodowań za wypadki przy pracy – sprawdź, ile możesz uzyskać

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokonało obwieszczenia w dniu 26 lutego 2015 roku w sprawie podwyższenia wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Kwoty odszkodowań ulegną znaczącej zmianie.

wypadek przy pracy odszkodowanie

Nowe kwoty odszkodowań za wypadki przy pracy

W myśl tego obwieszczenia w okresie od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016 kwoty tych odszkodowań wynoszą odpowiednio:

– 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

– 757 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

– 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

– 13 242 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty

– 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

– 34 051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

– 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

– 68 102 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko

– 13 242 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

Przeczytaj też:  Zaliczka a zadatek- to nie to samo!

– 34 051 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Powyższe rodzaje odszkodowań uregulowane są w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy, w art. 12 i art. 14 ust. 1-4.

Uległeś wypadkowi przy pracy? Skontaktuj się z naszymi prawnikami, którzy specjalizują się w dochodzeniu odszkodowań z tego tytułu. Kwoty odszkodowań są często zaniżane lub następuje zupełna odmowa ich wypłacenia – pomożemy Ci w dojściu swoich praw.

Skorzystaj z formularza poniżej lub zadzwoń:

+48 71 307 07 44

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Miasto

Temat (wymagane)

Treść wiadomości
Podziel się artykułem: