świadek koronny

Świadek koronny- coraz mniej popularne rozwiązanie?

W Polsce instytucja świadka koronnego traci na znaczeniu – w roku 2012 ustanowiono 4 świadków, w 2002 roku ta liczba była sześciokrotnie wyższa.

świadek koronny

Czy to rozwiązanie jest coraz mnie popularne w Polsce?

Świadek koronny – skąd mniejsza popularność tego rozwiązania?

Taki obrót sytuacji może być spowodowany dwojakiego rodzaju powodami – z jednej strony prokuratorzy obawiają się ryzyka związanego z ustanowieniem świadka koronnego, z drugiej strony – samym przestępcom przestało się to opłacać.

Na program ochrony świadków wydaje się ok. 20 milionów złotych. Prokuratorzy są ostrożni z ustanawianiem świadków koronnych, ponieważ, statystycznie, co piąty z nich wróci do popełniania przestępstw. Zdarza się też, że świadkowie rzucają bezpodstawne oskarżenia na innych przestępców albo na funkcjonariuszy Policji.

Sami przestępcy natomiast wytykają, że sprawy z udziałem świadków koronnych trwają przez długie lata, a im samym oferowana jest niewystarczająca ochrona.

 

Autor: Olga Płaza

Podziel się artykułem:
Przeczytaj też:  Nowe przepisy w kodeksie postępowania karnego wejdą w życie 1 lipca 2015 roku