meeting-room-730679_640

Spółka komandytowo–akcyjna a podatek CIT!

Spółka komandytowo–akcyjna to forma prowadzenia działalności gospodarczej, która w polskim państwie cieszy się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców. Najlepiej potwierdza to fakt, że w 2002 roku w Polsce działało tylko 9 takich spółek, a w 2014 roku aż 5475. 

spółka komandytowo akcyjna

Zainteresowanie to zaś wynikało w dużej mierze z preferencyjnych zasad opodatkowania dochodów takich jednostek. Od 2014 roku uległy one znaczącym zmianom.

Jak wyglądało opodatkowanie spółek komandytowo–akcyjnych przed 2014 rokiem?

Spółka komandytowo – akcyjna nie posiada osobowości prawnej. Dotychczasowe zasady opodatkowania były oparte na tym, że jednostka gospodarcza tego typu nie może być podatnikiem w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co wydawało się racjonalnym rozwiązaniem. Obowiązek podatkowy do końca 2013 roku w przypadku spółek komandytowo – akcyjnych spoczywał więc jedynie na jej wspólnikach.  Przy czym jego ostateczna postać uzależniona była od statusu wspólnika,  a więc:

  • gdy wspólnikiem  spółki komandytowo – akcyjnej była osoba fizyczna, to wypracowywane przez nią  przychody z tytułu udziałów w spółce komandytowo – akcyjnej łączyły się z jej pozostałymi przychodami ze źródeł, z których to pochodzący dochód był opodatkowany według skali i na zasadach przewidzianych w artykule 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  • gdy zaś wspólnik spółki komandytowo – akcyjnej miał status osoby prawnej to wypracowane przez niego przychody z tytułu udziałów w analizowanej spółce był on zobowiązany doliczyć do swoich innych przychodów (opodatkowanie na zasadach ogólnych).

Reforma wprowadzająca podwójne opodatkowanie spółki komandytowo – akcyjnej

Ostatnia reforma rządu sprawiła, że od 01.01.2014 roku obowiązek odprowadzania podatku od swoich przychodów mają nie tylko wspólnicy spółki komandytowo – akcyjnej, ale i ona sama jest traktowana jako podatnik i obarczona CIT–em.  Reforma ta jest kontrowersyjna, a zdaniem wielu oparta także na swoistym paradoksie prawnym. Mamy bowiem do czynienia obecnie z sytuacją, w której podmiot gospodarczy, który nie posiada osobowości prawnej, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.  To przejaw ogromnej niekonsekwencji, jak i braku szacunku dla funkcjonujących już wcześniej unormowań prawnych. Niewykluczone, że w pośredni sposób nowe przepisy podatkowe zwiększą także ryzyko podatkowe.

Przeczytaj też:  Ministerstwo finansów zamierza badać ceny transferowe

Wprowadzenie podwójnego opodatkowania spółek komandytowo – akcyjnych to reforma stosunkowo świeża. Jednak jej pierwsze finansowe i prawne konsekwencje można już odczuć. Obarczenie spółek komandytowo – akcyjnych CIT–em zdecydowanie pozbawiło je dawnej elastyczności podatkowej, jak i podstawowych zalet finansowych prowadzenia w takiej formie aktywności gospodarczej. W perspektywie długofalowej można się spodziewać, że spadnie również wśród polskich przedsiębiorców zainteresowanie zakładaniem kolejnych spółek analizowanego typu.

 

Joanna Jaskiernia

Podziel się artykułem: