sunlight-764980_640

Podatek leśny – zwolnienia. Kto może z nich skorzystać?

Podatek leśny w polskim państwie to przykład daniny publicznej o majątkowym, nominalnym i rzeczowym charakterze. Jest to wreszcie podatek samorządowy, co oznacza, że w całości wpływy z jego tytułu zasilają budżet gminy. Jego zaś stawka ma postać kwotową i jest kalkulowana w relacji do hektara powierzchni leśnej.

podatek leśny

Podatek leśny – zwolnienia: zróżnicowany katalog zwolnień o charakterze otwartym

Polski ustawodawca, normując tematykę zwolnień w przypadku podatku leśnego, podzielił je na dwie grupy. Tak więc obecnie funkcjonują w polskim państwie zwolnienia podmiotowe (ze względu na charakter drzewostanu leśnego), jak i zwolnienia przedmiotowe (ze względu na osobę samego podatnika). Co więcej, Rada Gmina została uposażona w tej sferze dodatkowo w prawo stanowienia nowych zwolnień przedmiotowych z płacenia podatku leśnego, jeśli uzna to za konieczne.

Kto i kiedy może skorzystać ze zwolnień podatkowych w podatku leśnym?

Po pierwsze, zwolnieni z płacenia podatku leśnego są podatnicy, którzy posiadają określonego  gatunku lasy, a więc :

  • lasy, których drzewostan jest w wieku do 40 lat;
  • lasy, które figurują w indywidualnym rejestrze zabytków;
  • lasy, które mają postać użytków ekologicznych.

Druga natomiast grupa zwolnień ma charakter podmiotowy. Od obowiązku zapłacenia podatku leśnego mogą się więc uchylić między innymi: uczelnie, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo – rozwojowe, publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe,  a nawet przedsiębiorcy, o ile posiadają tzw. status centrum badawczo – rozwojowego.

Jak więc widać, funkcjonujące zwolnienia na gruncie obowiązującej Ustawy o podatku leśnym mają charakter dualny. Biorąc pod uwagę ich postać, zasadne jest uznać, że w praktyce stosunkowo wąskie grono podatników może z nich skorzystać. Sam zaś podatek leśny jest konstrukcyjnie bardzo zbliżony do drugiego, kluczowego podatku samorządowego, a więc podatku rolnego.

 

Joanna Jaskiernia

Related Posts

Przeczytaj też:  Ekipa budowlana nie wywiązała się z umowy? Sprawdź, co możesz zrobić!
Podziel się artykułem: