jak ogłosić upadłość konsumencką

Czym jest zachowek?

W przypadku, kiedy spadkodawca w testamencie przepisał swój majątek osobom spoza kręgu osób najbliższych, prawo cywilne zapewnia ochronę przed pokrzywdzeniem najbliższej rodziny spadkodawcy.

czym jest zachowek

Czym jest zachowek?

Mianowicie zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Zachowek przysługuje wymienionej grupie osób, jeżeli spadkodawca nie pozostawił uprawnionemu zachowku w postaci dokonanej darowizny, nie powołał go do spadku czy nie uczynił zapisobiercą zwykłym lub windykacyjnym.

Wierzytelność pieniężna wchodzi w grę dopiero wtedy, gdy uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku w żadnej ze wspomnianych postaci (roszczenie o pełny zachowek), a także wówczas, gdy uzyskana korzyść nie pokrywa w pełni wartości jego zachowku (roszczenie o uzupełnienie zachowku).

Substrat zachowku

Substratem zachowku jest czysta wartość spadku – tj. różnica pomiędzy stanem czynnym spadku, czyli wartością wszystkich praw należących do spadku, według ich stanu z chwili otwarcia spadku, i cen z chwili orzekania o zachowku, a stanem biernym spadku, czyli sumą długów spadkowych – powiększona o dokonane przez spadkodawcę darowizny (art. 993 Kodeksu cywilnego).

Obliczając należny uprawnionemu zachowek pomija się osoby, którym spadkodawca jeszcze za życia darował drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte a także dokonane więcej niż przed 10 laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Oznacza to, że do substratu zachowku dolicza się darowizny dokonane przez spadkodawcę na rzecz osób będących spadkobiercami lub wchodzącymi do kręgu osób uprawnionych do zachowku bez względu na to kiedy darowizna została dokonana( nawet dawniej niż przed 10 laty).

Przeczytaj też:  Zasiedzenie nieruchomości - jedna z form nabycia prawa własności

Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego.

Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa.

Zapis windykacyjny

Zapis windykacyjny został potraktowany na równi z darowiznami: przy obliczaniu zachowku uwzględnia się jego wartość, i podobnie jak darowiznę, zalicza się na należny uprawnionemu zachowek. Jeżeli uprawniony nie może go otrzymać od spadkobiercy, może żądać od zapisobiercy windykacyjnego sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku.

Po nowelizacji roszczenia uprawnionego do zachowku przedawniają się po pięciu latach.

Zachowek – przykład

30 października 2008 roku ogłoszono testament zmarłego pana Franciszka. Cały swój majątek zapisał drugiej żonie. Córka i syn z pierwszego małżeństwa nie dostali nic, więc przysługuje im prawo żądania od spadkobierczyni zapłaty należnego zachowku. Do 23 października 2011 termin na wysunięcie roszczeń mijałby 30 października 2011, lecz 23 października zyskali więcej czasu i zachowku mogą żądać do 30 października 2013 r.

Dłuższy, pięcioletni termin dotyczy również roszczeń o uzupełnienie zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny. Liczy się go jednak od otwarcia spadku, czyli od chwili śmierci spadkodawcy.

skorzystaj z pomocy(1)

Autor: Anna Otto

Masz problem z ustaleniem wysokości zachowku? Skontaktuj się z nami!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Miasto

Temat (wymagane)

Treść wiadomości
Related Posts

Przeczytaj też:  Podatek katastralny – nadmierne obciążenie czy racjonalna danina publiczna?
Podziel się artykułem: