Category Archives: Prawo podatkowe

13Lip/15
tajemnica skarbowa i jej przestrzeganie

Tajemnica skarbowa – kto jest zobowiązany do jej przestrzegania?

Tajemnica skarbowa to jedna z tajemnic prawnie chronionych, która stoi niejako na straży poszanowania ludzkiego prawa do prywatności, jak i jest wyrazem ochrony danych osobowych. Jej zaś złamanie jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Continue reading

Podziel się artykułem:
13Lip/15
auto-383897_640

Podatek od środków transportu – kto i kiedy jest podatnikiem?

Podatek od środków transportu również funkcjonuje w polskim systemie podatkowym, choć dla wielu jest mało znaną daniną publiczną. Obowiązek ten jednak ma ograniczony charakter, co oznacza, że pojawia się tylko w przypadku określonych kategorii pojazdów. Do uiszczania tego rodzaju podatku są zobowiązane osoby fizyczne, osoby prawne, jak również jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.

Continue reading

Podziel się artykułem:
13Lip/15
tax-468440_640

Kontrola skarbowa – jakie są prawa i obowiązki kontrolowanego?

Przeprowadzanie kontroli skarbowej jest dla wielu podatników działaniem stresującym. Również wtedy, gdy dany podatnik działa uczciwie, a zarabia jedynie legalnie, płacąc podatki. Toteż motywuje, by przeanalizować jaka jest sytuacja prawna kontrolowanego, jakie przysługują mu prawa, jak i obowiązki.

Continue reading

Podziel się artykułem:
10Lip/15
bookkeeping-615384_640

Umorzenie zaległości podatkowych – czy jest możliwe?

XXI wiek to czas, w którym coraz więcej podatników uchyla się od dopełnienia obowiązków podatkowych. Nie tylko jednak działalność w szarej strefie jest tego przejawem. Rośnie również odsetek przedsiębiorców, występujących o umorzenie należności albo zaległości podatkowych.

Continue reading

Podziel się artykułem:
06Lip/15
ustawa o pit

Czy Ustawa o PIT dopuszcza preferencyjne opodatkowanie samotnych rodziców?

Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie dzieci są pod opieką tylko jednego z rodzica lub opiekuna prawnego. Sytuację te uwzględnił również Ustawodawca, konstruując przepisy Ordynacji podatkowej, jak i te normujące pobieranie PIT. Samotni rodzice mają więc obecnie możliwość rozliczania się z fiskusem ze swoich przychodów na specjalnych warunkach.

Continue reading

Podziel się artykułem: